Translate

Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014

Δυσλεξία και ηλεκτρονικοί υπολογιστές.          Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν κατακλύσει την καθημερινότητα και τη ζωή μας, δίνοντας μια καινούργια προοπτική εξέλιξης σε όλους τους τομείς. Η πλειοψηφία των παιδιών πλέον από πολύ μικρή ηλικία εξοικειώνεται με την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και νέων τεχνολογιών γενικότερα. Διαμορφώνεται λοιπόν μία επιτακτική ανάγκη οι νέες τεχνολογίες να εισέλθουν πιο δυναμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποτελέσουν ένα εύχρηστο εργαλείο, «όπλο» για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες  όπως η δυσλεξία, να αποκτήσουν ένα πιο ενεργό ρόλο μέσα στην τάξη.
            Πιο συγκεκριμένα, η χρήση ενός προγράμματος κειμενογράφου μπορεί να βοηθήσει αυτά τα παιδιά, να αποφύγουν ένα γραπτό με άσχημη εξωτερική εμφάνιση και μουτζούρες, που θα μπορούσε να τους αποθαρρύνει να εκφράσουν τις σκέψεις τους και να αναπτύξουν την φαντασία τους. Η πληκτρολόγηση του κειμένου δεν είναι τόσο επίπονη και κουραστική διαδικασία, καθώς το παιδί δεν είναι αναγκασμένο για να γράψει να ανακαλέσει στην μνήμη του το γράμμα, αφού το βλέπει και το επιλέγει ευκολότερα και πιο γρήγορα. Επιπλέον, υπάρχουν ειδικά προγράμματα που διαθέτουν τράπεζες λέξεων, συνώνυμων και αντίθετων, ακόμα και με δυνατότητα πρόβλεψης της λέξης, οπότε το παιδί διευκολύνεται να γράψει, να εκφραστεί αλλά ταυτόχρονα και να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του ερχόμενος σε επαφή με μία πληθώρα επιλογών, που διευρύνουν τους ορίζοντές του. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την δυνατότητα ορθογραφικού ελέγχου, προσφέρουν στο παιδί την δυνατότητα να παράγει ένα κείμενο οργανωμένο και με  πλήρες νόημα, γεγονός που θα τονώσει την αυτοεκτίμησή του, νιώθοντας περήφανος για την δουλειά του.
            Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές προσφέρουν μια πολύπλευρη αισθητηριακή προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για τα παιδιά με δυσλεξία, αν προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός. Αξιοποιώντας ο εκπαιδευτικός τις νέες τεχνολογίες, μπορεί να θέτει κάθε φορά μικρούς στόχους και με στοχευμένες δραστηριότητες, που θα έχουν την μορφή παιχνιδιού να επιτυγχάνει την αύξηση της προσήλωσης του παιδιού στην διαδικασία μάθησης. Το παιδί νιώθει ανεξάρτητο, αυτόνομο, συμμετέχει ενεργά,  επικοινωνεί και αλληλεπιδρά με τους συμμαθητές του, στους οποίους δεν εκτίθεται καθώς έχει την δυνατότητα παραγωγής ολοκληρωμένου και οργανωμένου νοήματος.
            Υπάρχουν ειδικά προγράμματα που μπορούν να βοηθήσουν παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο στην ανάγνωση όσο και στην κατανόηση του περιεχομένου ενός κειμένου. Προσφέρεται η δυνατότητα υπογράμμισης των λέξεων καθώς διαβάζονται, γεγονός που συντελεί αποτελεσματικά στην σύνδεση φθόγγων και γραφημάτων συμβάλλοντος στην οπτικοακουστική  συσχέτιση ήχου και λέξης. Επίσης, μία άγνωστη λέξη μπορεί να επιλεχθεί και συνδυαστεί με μία πιο απλή, συνώνυμη έννοια και φράση, γεγονός που βοηθάει στην διατήρηση της αλληλουχίας του νοήματος του κειμένου, απαλείφοντας τα νοηματικά κενά ή τις «νοηματικές τρύπες», που αποπροσανατολίζουν και αποθαρρύνουν το παιδί να συνεχίσει την ανάγνωση και να συμμετέχει πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα  υιοθέτησης νέων εκφράσεων, που συντελούν στην βελτίωση τόσο του προφορικού όσα και του γραπτού λόγου.
            Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλαπλές δυνατότητες εξάσκησης των παιδιών σε ποικίλες δραστηριότητες με την επικουρική βοήθεια του εκπαιδευτικού. Βέβαια, προαπαιτείται ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει καλά την χρήση των προγραμμάτων και να τα προσαρμόζει  ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες του κάθε παιδιού. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη, οι εκπαιδευτικοί να επιμορφωθούν στην χρήση τέτοιων προγραμμάτων μέσα στην σχολική τάξη, προκειμένου να μπορέσουν να τα αξιοποιήσουν στο έπακρο και τα παιδιά με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες να ενταχθούν ενεργητικότερα και αποτελεσματικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως τους αξίζει.     
Επιμέλεια: Παπαδοπούλου Δέσποινα.          

1 σχόλιο: